Om Miljöpartiet‎ > ‎

Vår historia

Miljöfrågorna fick en allt starkare roll i den offentliga debatten i slutet av 70-talet. Folkomröstningen om kärnkraft 1980, då många kände sig svikna av de etablerade partierna, blev en väckarklocka för miljörörelsen. Kort därefter lyfte Per Gahrton idén om ett nytt parti i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Den 20:e september 1981 beslutade ett enhälligt möte att bilda Miljöpartiet. Mindre än ett halvår senare bildas Miljöpartiet i Borås. Samma vår kommer Per Gahrton till staden och håller ett uppstartsmöte som skapar stort intresse för partiet.

Den första tiden präglas av en positiv och ideologisk anda med betoning på miljö och frågan om vad som är viktigt i livet. Många känner en befrielse av att kunna engagera sig och rösta på ett parti som de känner saknats på den partipolitiska arenan. Men strävandet mot de beslutande församlingarna innebar också mycket administrativt arbete vilket ibland syntes frustrerande bland visionerna om skapandet av en bättre värld.

På femårsjubileet försöker Borås Tidning sammanfatta
Miljöpartiets strävan i Boråspolitiken och lägger fram energiförsörjningen och sophanteringen som viktiga frågor. Den senare där partiet rönt flera framgångar.


Men de är inte för ens i valet -88 som Miljöpartiet för första gången ska ta plats i kommunfullmäktige i Borås.
Efter att ha varit utanför de beslutsfattande församlingarna mellan 1991-1994 har Miljöpartiet etablerat sig som en politisk kraft att räkna med, både lokalt, regionalt, i riksdagen och EU-parlamentet.


Historiska motioner
"Borås centrum helt bilfritt!" är namnet på motionen som Miljöpartiet i Borås lämnar in till kommunfullmäktige 1989. Man beskriver att de är nödvändigt att minska biltrafiken för att klara miljön men också för att få en väsentligt trevligare stad. Bilförbudet i centrum ska kombineras med bättre kollektivtrafik och parkeringsplatser utanför centrum. Förslaget tas emot med stor skepsis i den då biltäta innerstaden.


Kalle Hellberg och Eva Théen-Johansson
från Borås (1987)


Viktiga årtal
1982 - Miljöpartiet bildas i Borås
1988 - Kommer in i kommunfullmäktige
1998 - Ingår i en styrande stormajoritet med M, C, FP, KD och Väg
2010 - Bildar ett rödgrönt minoritetsstyre
2010 - Första gröna kommunalrådet i Borås