Om Miljöpartiet‎ > ‎

Partivalda

Här ser du Miljöpartiet i Borås partivalda representanter.

Styrelse
Anna-Karin Gunnarsson (ordförande)
Kjell Hjalmarsson (ordförande)
Thomas Svensson (kassör)
Santal Sjöblom Timstedt 
Anna Bratt
Bo-Göran Gunnarsson
Göran Larsson
Tom Andersson (adjungerad)

Arbetsutskottet (AU)
Anna-Karin Gunnarsson
Kjell Hjalmarsson
Tom Andersson
Thomas Svensson

Valberedning
Christina Waldenström (sammankallande)
Ingrid Samuelsson
Bo-Lennart Bäcklund
Staffan Falk

Revisorer
Eva Théen-Johansson
Helen Ernits
Ersättare
Hanna Werner
Borås representanter i Styrgrupp Sjuhärad
Bo-Lennart Bäcklund (ordinarie)
Anna-Karin Gunnarsson  (ersättare)

MP Sjuhärads representant i Västra Götalandsregionens regionfullmäktige
Staffan Falk

MP Sjuhärads representant i Miljöpartiet riks valberedning
Staffan Falk

Aktivitetsgrupper
Se här