Om Miljöpartiet‎ > ‎

Partivalda

Här ser du Miljöpartiet i Borås partivalda representanter.

Styrelse
Tom Andersson (ordförande)
Linnea Kläth (ordförande)
Göran Larsson (kassör)
Maria Hyllstam
Ewa Bramstång
Bo-Göran Gunnarsson
Lasse Jutemar
Evalisa Bergenzaun, 

Valberedning
Kjell Hjalmarsson (sammankallande)
Hanna Werner
Bo-Lennart Bäcklund

Revisorer
Eva Théen-Johansson
Tim Granström
Borås representanter i Styrgrupp Sjuhärad
Linnea Kläth (ordinarie)
Tim Gahnström (ersättare)
Göran Larsson (ersättare)

MP Sjuhärads representant i Västra Götalandsregionens regionfullmäktige
Tony Johansson, Helene Persgren, Göran Larsson, Lo Göthberg-Larsson

MP Sjuhärads representant i Miljöpartiet riksvalberedning
Marianne Josefsson

Riks förtroenderåd (valda av Sjuhärad)
Rose-Marie Gryne,  Linnea Kläth

Medlem i MP distriktsstyrelse från MP Borås
Göran Larsson

Medlem i Regionens distriksvalberedning
Bo-Lennart Bäcklund

Aktivitetsgrupper
Se här