Om Miljöpartiet‎ > ‎

Förtroendevalda

Du som är kommunpolitiker besök gärna partiets Politikerwebb

Politisk ledning

Kommunalråd
Tom Andersson

Kommunstyrelsen
Tom Andersson
Christina Waldenström (ersättare)

Kommunfullmäktige
Tom Andersson

Kjell Hjalmarsson
Anna Kjellberg
Mosa Roshanghias
Hanna Werner
 
Christina Waldenström (ersättare)
Dennis Söderberg (ersättare)
Anna-Karin Gunnarsson (ersättare)

Nämnder

Arbetslivsnämnden
Lars Gunnar Forslund (ordinarie)
Enock-ruth Akouélé (ersättare)

Fritids- och folkhälsonämnden
Erik Johnson
Linnea Johansson Kläth (ersättare)

Kulturnämnden

Hanna Werner
Sumeyya Gencoglu (ersättare)

Miljö- och konsumentnämnden
Lasser Jutemar (2:e Vice ordförande) 
Sumeyya Gencoglu (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden
Thomas Svensson (2:e Vice ordförande)
Mosa Roshanghias (ersättare)

Sociala omsorgsnämnden

Kyan Tabrize (ordinarie)
Sam Siavashi (ersättare)

Tekniska nämnden
Kjell Hjalmarsson (2:e Vice ordförande)
Bo-Göran Gunnarsson (ersättare)

Individ och familjeomsorgsnämnden
Christina Waldenström
Maria Sjöblom Hyllstam (ersättare)


Vård och äldrenämnd
Staffan Falk
Hanna Werner (ersättare)


Grundskolenämnd
Anna-Karin Gunnarsson
Per Flensburg

Förskolenämnd
Bo-Göran Gunnarsson
Erik Johnson (ersättare)

Bolag

Borås Miljö och Energi AB
Eva Théen-Johansson (O
rdförande)
Dennis Söderberg (ersättare)

Waste Recovery

Borås Stad Textile Fashion AB
Erik Johnson

AB Bostäder

Magnus Almström (ersättare)

Viskaforshem AB
Lasse Jutemar
(Ordförande)

Fristadsbostäder AB
Enock-ruth Akouélé (ersättare)

Borås Djurpark AB
Christina Waldenström (ersättare)

Borås Elnät AB
Maria Sjöblom Hyllstam (ersättare)