Om Miljöpartiet‎ > ‎

Förtroendevalda

Du som är kommunpolitiker besök gärna partiets Politikerwebb

Politisk ledning

Kommunalråd
Tom Andersson

Kommunstyrelsen
Tom Andersson
Maria Sjöblom Hyllstam (ersättare)

Kommunfullmäktige

Kjell Hjalmarsson
Tom Andersson 
Anna-Karin Gunnarsson
Göran Larsson ( ersättare ) 
Tim Gahnström (ersättare)


Nämnder

Arbetslivsnämnden
Ewa Bramstång (ersättare)

Fritids- och folkhälsonämnden
Linnea Johansson Kläth (ersättare)

Kulturnämnden

Hanna Werner 
(ersättare)

Miljö- och konsumentnämnden
Matti Ojnas (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden
Mosa Roshanghias (ordinarie)

Lokalförsörjningsnämnden
Kjell Hjalmarsson (2:e vice ordförande)

Tekniska nämnden

Bo-Göran Gunnarsson (ordinarie)

Individ och familjeomsorgsnämnden
Maria Hyllstam
 (2:e vice ordf,)

Valnämnden
Göran Larsson (ersättare)

Arvodesberedningen
Lasse Jutemar (ordinareie)

Sparbanksstiftelsen
Göran Larsson


Vård och äldrenämnd
Göran Larsson (ordinarie)

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden
Anna-Karin Gunnarsson (ersättare)

Grundskolenämnd
Tim Gahnström (ordinarie)

Förskolenämnd

Erik Johnson (2:e vice ordförande)

Bolag

Borås Miljö och Energi AB
Eva Théen-Johansson (2:e vice ordf
)
Dennis Söderberg (ersättare)

AB Bostäder
Staffan Falk (ersättare)