Om Miljöpartiet‎ > ‎

Förtroendevalda

Du som är kommunpolitiker besök gärna partiets Politikerwebb

Politisk ledning

Kommunalråd
Tom Andersson

Kommunstyrelsen
Tom Andersson
Maria Sjöblom Hyllstam (ersättare)

Kommunfullmäktige

Kjell Hjalmarsson
Christina Waldenström
Tom Andersson 
Anna-Karin Gunnarsson ( ersättare)
Göran Larsson ( ersättare ) Nämnder

Arbetslivsnämnden
Sam Siavashee (ersättare)

Fritids- och folkhälsonämnden
Linnea Johansson Kläth (ersättare)

Kulturnämnden

Hanna Werner 
(ersättare)

Miljö- och konsumentnämnden
Matti Ojnas (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden
Mosa Roshanghias (ordinarie)

Lokalförsörjningsnämnden
Kjell Hjalmarsson (2:e vice ordförande)

Tekniska nämnden

Bo-Göran Gunnarsson (ordinarie)

Individ och familjeomsorgsnämnden
Christina Waldenström (2:e vice ordf)

Valnämnden
Göran Larsson (ersättare)

Arvodesberedningen
Lasse Jutemar (ordinareie)

Sparbanksstiftelsen
Göran Larsson


Vård och äldrenämnd
Göran Larsson (ordinarie)

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden
Anna-Karin Gunnarsson (ersättare)

Grundskolenämnd
Tim Gahnström (ordinarie)

Förskolenämnd

Erik Johnson (2:e vice ordförande)

Bolag

Borås Miljö och Energi AB
Eva Théen-Johansson (O
rdförande)
Dennis Söderberg (ersättare)

AB Bostäder
Magnus Almström (ersättare)

Viskaforshem AB
Lasse Jutemar
(Ordförande)

Fristadsbostäder AB
Göran Larsson  (ersättare)

Borås Djurpark AB
Erik Johnsson (ersättare)

Borås Elnät AB
Maria Sjöblom Hyllstam (ersättare)