Kontakt


Miljöpartiet de gröna Borås
Sven Eriksonsgatan 14    
503 38 Borås

Telefon:  0706-440822 (Ordförande MP Borås)
E-post: boras@mp.se

Vill du ha kontakt med en specifik person? Se under våra förtroendevalda eller partivalda.

Politiskt kansli
Sven Eriksonsgatan 14
Borås