Kalendarium

Nedan hittar du kommande händelser i Borås med omnejd
Samtliga möten och träffar sker i vår lokal om inget annat anges.
2017

Maj

26-27-28 - Kongress Linköping. Deltagare från Borås enligt beslut på årsmötet.

Juni

15-18 Medarrangör till Borås Pride, kvällsaktivitet MP Borås Lörd den 17:e (mer info senare)

Augusti

28-Medlemsmöte budget B stad, avrapportering från nämnder

September

29-30 samt 1 okt, MPVG:s kommun och regiondagar Simonsland 

November
10-11- Kick-off på Sundholmen för ALLA medlemmar. Start fredag kl 17.00 till lördag cirka 15.00. Samåkning från lokalen