Engagera dig‎ > ‎

Lediga Uppdrag

Med ojämna mellanrum så hoppar förtroendevalda av sina uppdrag av olika anledningar och då har valberedningen i uppdrag att föreslå personer till de fyllnadsval som ska göras av medlemsmöten. Dessa lediga uppdrag annonseras då här och i Miljöpartiet i Borås nyhetsbrev. Om du är intresserad av ett politiskt uppdrag, vet någon annan som vore lämplig, eller vill veta mer om vilka uppdrag som finns, tveka inte att kontakta valberedningen.
Nomineringsstopp till ett ledigt uppdrag sker i regel två veckor innan medlemsmöte/årsmötet.

Nominering Uppdrag 

Nu är dags att kandidera till uppdragen som väljs på MP Borås årsmöte 4 februari senast 10 januari gärna tidigare

Dessa är
Ordförande 2 st
Ledamot i styrelsen inklusive kassör
Revisor , revisorsersättare
Kongressombud , kongressombudsersättare
Ombud till MP Västra Götalands årsmöte/ MP Sjuhärads Representantskap
MP Sjuhärads Styrgrupp (tidigare MP Sjuhärads styrelse)

Fyll i nedanstående formulär


MP Borås Valberedning Denna bereds av styrelsen skicka ansökan till kjell.hjalmar@hotmail.com