Engagera dig‎ > ‎

Lediga Uppdrag

Med ojämna mellanrum så hoppar förtroendevalda av sina uppdrag av olika anledningar och då har valberedningen i uppdrag att föreslå personer till de fyllnadsval som ska göras av medlemsmöten. Dessa lediga uppdrag annonseras då här och i Miljöpartiet i Borås nyhetsbrev. Om du är intresserad av ett politiskt uppdrag, vet någon annan som vore lämplig, eller vill veta mer om vilka uppdrag som finns, tveka inte att kontakta valberedningen.
Nomineringsstopp till ett ledigt uppdrag sker i regel två veckor innan medlemsmöte/årsmötet.

Dags att nominera uppdragen för nästa period  valen sker på medlemsmöte 14/11 svara senast 31 oktober

2 vice ordf Individ och Familjeomsorg nämnden
2 vice ordf Borås Energi och miljö AB
2 vice ordf Förskolenämnden
2 vice ordf Lokalförsörjningsnämnden

Ordinarie Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie Vård äldre nämnden
Ordinarie Grundskolenämnden
Ordinarie Tekniska nämnden

Ersättare Kulturnämnden
Ersättare Gymnasienämnden
Ersättare Miljönämnden
Ersättare Fritid och Folkhälsonämnden
Ersättare Arbetslivsnämnden 
Ersättare Borås Energi o Miljö AB
Ersättare Bostäder i Borås AB
Ersättare Parkeringsbolaget AB
Ersättare Valnämnd

Läs gärna mer om dessa uppdrag
https://www.boras.se/…/kommunensorganisation.4.22cb6abd155d…

För att bli vald till uppdrag måste man skriva under kontrakt för uppdrag som är antaget av medlemsmöte.

Kontrakt för förtroendevalda (utkast beslut på möte 14 november)

Som förtroendevald försäkrar jag på heder och samvete att:
• Utföra de uppdrag som partiet nominerat och kommunfullmäktige valt mig till.

• Verkar för att punkterna i det handlingsprogram som partiet gick till val på samt eventuella revideringar genom årsmötesbeslut genomförs.

• Att ha kontakt med gruppledare samt delta i möten för nämnd- och styrelseledamöter som genomförs 2 gånger per år.

• Att inför ovanstående möten lämna en redovisning över vad man gjort i sitt uppdrag sedan tidigare rapport med utgångspunkt i partiets handlingsprogram och andra större frågor.

• Att fortlöpande informera mp Borås om sitt uppdrag.

• Att stämma av med partiet i principiella frågor.

• Om jag av någon anledning, personlig, ideologisk eller annan, väljer att lämna min post och/eller miljöpartiet ska jag i så god tid som möjligt innan det blir offentligt informera valberedningen om mina avsikter och om jag lämnar partiet inser jag att det finns en förväntan på mig att lämna de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat.

Fyll i nedanstående formulär snarast men senast 31 oktober,
Markera om du vill komma på intervju av valberedningen lördag 10 november.

Nominera dig själv eller någon som du tycker skall ha uppdraget.

Fyll i detta formulär