Interna dokument

Nedan hittar du dokument och protokoll för Miljöpartiet i Borås medlemmar. Du behöver vara inloggad på ett konto kopplat till Google och som finns i medlemsregistret för att kunna se dokumenten.

Har du ingen Gmail-adress kan du koppla din e-post till google här. Därefter uppdaterar du denna sida. Finns din e-post med i systemet har du nu tillgång till dokumenten. Om inte klickar du på Request access så lägger vi till dig i listan så snart vi kan. Har du frågor kontakta webb.boras@mp.se

OBS
: Just nu är de inte möjligt att koppla medlemsregistret till Google. Så varje epost måste läggas till manuellt.


Dokument för Miljöpartiet i Borås