Andra Gröna


Grön Ungdom
Grön Ungdom är Miljöpartiet de grönas ungdomsförbund, huvudsakligen för medlemmar upp till 26 år. Grön Ungdom är en del av Miljöpartiet. Det innebär inte bara att de driver samma politik som partiet utan också att de är med och utformar den. Alla medlemmar i Grön Ungdom blir automatiskt medlemmar i Miljöpartiet. Grön Ungdom finns över hela landet. Borås tillhör Grön Ungdom Sjuhärad men jobbar mycket tillsammans med Grön Ungdom Väst. Grön Ungdom jobbar mycket för att få upp dom gröna frågorna på agendan lokalt som globalt.
Har du frågor om vad som är på gång i Grön Ungdom Sjuhärad, hör av dig till Hanna Bernholdsson på h
bernholdsson@gmail.com Klicka också gärna in dig på Grön Ungdom Västs Facebook-sida! Hoppas vi ses!


Gröna Studenter
Gröna Studenter är Miljöpartiet de grönas studentförbund. Gröna Studenter bildades 2002 för att vara länken mellan högskolevärlden, politiskt engagemang och Miljöpartiets parlamentariska arbete. Gröna Studenter fungerar som ett nätverk och ett forum för studenter som är intresserade av grön politik. Gröna Studenter är en del av Miljöpartiet, och Miljöpartiets studentförbund. Det innebär inte bara att de driver samma politik som partiet utan också att de är med och utformar den. Fokus ligger på student-, utbildnings- och forskningsfrågor men gränsar också till många andra frågor. Gröna Studenter är uppbyggt kring en riksorganisation och ett antal lokalavdelningar. Gröna Studenter finns i Göteborg men håller också på att startas i Borås. Är du intresserad att vara med och har frågor kring Gröna Studenter, hör av dig till Tim Öberg kontaktperson för Göteborg. Besök gärna Gröna Studenter Göteborgs Facebook-sida!


Gröna Seniorer
Gröna seniorer är ett nätverk som består av Miljöpartister som är över 55 år. Vill du vara med och bli aktiv i Sjuhärad? Kontakta boras@mp.se Läs även mer på gronaseniorer.nu


European Greens
Den gröna gruppens arbete och kandidater i Europaparlamentet, där Miljöpartiet ingår, kan du följa här.


Global Greens
Global Greens är partnerskapet av världens gröna partier och politiska rörelser som arbetar tillsammans för att genomföra en globala grön politik. Med medlemmar i över 90 länder är de Gröna världens snabbast växande politiska familj. Som arbetar för förändring i och utanför världens parlament och har valda representanter i alla hörn av världen. De Globala Gröna är organiserad i fyra förbund i Amerika , Afrika , Europa och Asien - Stillahavsområdet.


Tankesmedjan Cogito
Den gröna tankesmedjan Cogito arbetar för att bredda och fördjupa samhällsdebatten ur ett grönt perspektiv. Genom att lyfta fram konstruktiva idéer och konkreta exempel som visar att ett hållbart samhälle finns inom räckhåll. På Cogito.nu kan du ta del av publikationer och idédebatt. Eller följ dem på Facebook!


Lokala gröna

Miljöpartiet i Västra Götaland medlemswebb och hemsida
Miljöpartiet i Sjuhärads medlemswebb